Baba Yetu (Swahili)

Baba yetu, Yetu uliye

Mbinguni yetu, Yetu amina!

Baba yetu Yetu uliye

jina lako litukuzwe.

Utupe leo chakula chetu

Tunachohitaji utusamehe

Makosa yetu, hey!

Kama nasi tunavyowasamehe

Waliotukosea usitutie

Katika majaribu, lakini

Utuokoe, na yule, muovu e milele!

Ufalme wako ufike utakalo

Lifanyike duniani kama mbinguni. (Amina)